top of page

VISI SAVI -2021 PRAĖJO,  O ĮSPŪDŽIAI LIKS ILGAM

2021 rugpjūčio 7 dieną Leliūnuose buvo daug šurmulio, muzikos, juoko ir bendravimo – vyko tradicinis Anykščių rajo bendruomenių sambūris VISI SAVI-2021.

Nors debesys, rodos, nieko gero nežadėjo, bet diena buvo tiesiog nuostabi, o keli iškritę lašai nuotaikos tikrai negadino.

Šventėje dalyvavo net šešiolika Anykščių krašto bendruomenių, kurioms dėkojame už buvimą kartu: Anykščių Naujų vėjų bendruomenei, Ažuožerių moterų klubui, Budrių, Burbiškio, Grikiapelių, Katlėrių kaimo bendruomenėms, Kurklių miestelio bendruomenei, Levaniškų kaimo bendruomenė „Abipus Nevėžio“, Mačionių, Naujųjų Elmininkų kaimo bendruomenei, Raguvėlės bendruomenei, Skiemonių kaimo bendruomenei, Svėdasų miestelio bendruomenei, Traupio bendruomenei, Vaižganto krašto bendruomenei.

Visos bendruomenės varžėsi sportinėse ir kūrybiškumo rungtyse. Šiais metais nugalėtojomis tapo Ažuožerių moterų klubo moterys, kurios išsivežė VISŲ SAVŲ taurę ir teisę 2022 metais surengti bendruomenių sambūrį Ažuožeriuose.

Sveikinimo žodžius šventės dalyviams tarė Seimo narys Tomas Tomilinas, buvęs seimo narys anykštėnas Antanas Baura, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simonavičius, Anykščių rajono savaivaldybės vyriausioji specialistė Loreta Pesliakienė, Anykščių vietos veiklos grupės atstovai Jurijus Nikitinas ir Ilona Jurevičienė, Utenos vietos veiklos grupės veiklos administratorė Jolita Umbrasienė.

Ir žinoma, Leliūnus ir visus svečius sveikino visos susirinkę bendruomenės. Kas su šakočiais, kas su medaus koriais, tortais, pyragais, knygomis, gėlėmis, kas širdingais žodžiais, kas gausiu būriu, kas vos keliese, bet „iš dūšios“.

Renginyje buvo daug juoko, nes jį vedė aktorė Violeta Mičiulienė. Mus linksmino bendruomenė iš Zarasų „Ąžuolinis“ su savo nuostabiais šokiais, dainavo ir  grojo Anykščių kultūros centro Leliūnų skyriaus ansamblis, taip pat klausėmės puikios saksofono muzikos ir dainų, kurias atliko Dominyka ir jos tėtis Sigitas.

Mūsų akis džiugino ir veikiančios net keturios parodos. Karpiniais mus lepino Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, grožėjomės Zigmo Ordos ir Aliaus Aleksandro Tarabildos drožiniais, Aldonos Stankaitienės mezginiais bei Leliūnų moterų klubo paveikslų paroda.

Sambūris visada yra didelė atsakomybė ir be daugelio žmonių rankų jo niekaip negalėtume suorganizuoti. Tad visos Leliūnų bendruomenės vardu dėkojame savo projekto partneriams Debeikių seniūnijai už pagalbą rengiant renginį, Anykščių vietos veiklos grupei, kur visada gauname palaikymą ir reikalingą pagalbą. Nuoširdi padėka skrieja ir Utenos vietos veiklos grupei už nuostabią socialinio verslo mugę, skanius priešpiečius. VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ dėkojame už sportines rungtis, jų organizavimą, vedimą ir apdovanojimus. Bendruomenei „Ąžuolinis“ iš Zarasų sakom ačiū už mūsų akims mielus šokius. Už bendradarbiavimą dėkojame Anykščių kultūros ir sporto centrui, Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekai. Prekeiviams dėkojame už muges, Leliūnų krašto ūkininkams – už paramą, o bendruomenės nariams už pasiruošimo darbus prieš renginį, ir susitvarkymą po renginio.

Ir žinoma, didžiausia padėka mūsų pagrindiniam rėmėjui Anykščių rajono savaivaldybei už skirtą finansinę paramą šiam renginiui.

Leliūnų kaimo bendruomenė sako jums iki pasimatymo Ažuožeriuose 2022 metais.

Nuotraukų ir video galerija

bottom of page